Zaproszenie dla mieszkańców gminy Książki w ramach programu PL13

Bez tytułu

Powiat Wąbrzeski w ramach Programu PL 13 zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Książki

na zajęcia:

 Zdrowo gotuję – zdrowo żyję

 Zajęcia fitness

 Zajęcia nordic walking-spacer z kijkami

Harmonogram najbliższych zajęć:
Fitness:
29.09 ZASKOCZ-GODZ.17-18
3.10 ZASKOCZ-GODZ.10-11
OSIECZEK-GODZ.11.10-12.10
10.10 ZASKOCZ-GODZ.10-11
12.10 OSIECZEK-GODZ.17-18
21.10 ZASKOCZ-GODZ.17.18
28.10 OSIECZEK-GODZ.17-18

NORDIC WALKING
30.09 BLIZNO GODZ.16.10-17.10
BLIZIENKO GODZ.17.20-18.20
06.10 KSIĄŻKI GODZ.16.10-17.10
17.20-18.20
21.10 ZASKOCZ GODZ.15-16
ŁOPATKI GODZ. 16.10-17.10
SZCZUPLINKI GODZ.17.20-18.20

ZDROWE GOTOWANIE
01.10 SZCZUPLINKI GODZ. 16-19
03.10 KSIĄŻKI GODZ.9-12
BLIZIENKO GODZ.12.20-15.20
BLIZNO GODZ.15.40-18.40
05.10 ŁOPATKI GODZ.16-19
10.10 SZCZUPLINKI GODZ. 9-12
KSIĄŻKI GODZ. 12.20-15.20
OSIECZEK GODZ.15.40-18.40
12.10 BLIZIENKO GODZ.16-19
13.10 KSIĄŻKI GODZ 16-19
14.10 ZASKOCZ GODZ 16-19
15.10 BLIZNO GODZ 16-19
17.10 SZCZUPLINKI GODZ. 9-12
ŁOPATKI GODZ. 12.20-15.20
ZASKOCZ GODZ.15.40-19.40
19.10 OSIECZEK GODZ 16-19
20.10 BLIZNO GODZ 16-19
21.10 BLIZIENKO GODZ 16-19


Szczegółowe informacje: Katarzyna Wagner – koordynator gminny, tel.:698 878 220, e-mail: k.wagner@zdrowiedlapowiatuwabrzeskiego.pl  oraz sołtysi poszczególnych sołectw.

Projekt: „Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych

z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim”

realizowany w ramach Programu PL13 „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu” finansowanego

ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa.

Centralne Biuro Projektu: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44,

87-200 Wąbrzeźno, pokój 115, tel. 56 688 24 51, wew. 134

 www.norwaygrants.org

www.zdrowiedlapowiatuwabrzeskiego.pl

fb: Zdrowie Dla Powiatu Wąbrzeskiego