1 kwietnia 2021 r. rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021).

Od 1.04.2021 r. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021! WAŻNE !
Aby dokonać spisu musisz mieć przygotowane informacje, takie jak numer PESEL, zarówno swój jak i pozostałych domowników !

Jakie dane będą zbierane podczas NSP 2021?W ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań zostaną zebrane dane takie jak:
1. Charakterystyka demograficzna osób – m.in.: płeć, wiek, adres zamieszkania, stan cywilny, kraj urodzenia, kraj posiadanego obywatelstwa;
2. Aktywność ekonomiczna osób – m.in.: status aktywności zawodowej, lokalizacja miejsca pracy, zawód wykonywany;
3. Poziom wykształcenia;
4. Niepełnosprawność – m.in.: samoocena niepełnosprawności, stopień niepełnosprawności, grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności;
5. Migracje wewnętrzne i zagraniczne – m.in.: okres zamieszkania w obecnej miejscowości, miejsce zamieszkania rok przed spisem, fakt przebywania kiedykolwiek za granicą, rok przyjazdu /powrotu do Polski;
6. Charakterystyka etniczno-kulturowa – m.in.: przynależność narodowa lub etniczna, język, którym posługują się osoby w kontaktach domowych, wyznanie – przynależność do wyznania religijnego;
7. Gospodarstwa domowe i rodziny – m.in.: stopień pokrewieństwa z reprezentantem gospodarstwa domowego; tytuł prawny gospodarstwa domowego do zajmowanego mieszkania;
8. Stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych – m.in.: rodzaj pomieszczeń mieszkalnych, własność mieszkania, liczba osób w mieszkaniu, powierzchnia użytkowa mieszkania, rodzaj stosowanego paliwa do ogrzewania mieszkania, rodzaj budynku, w którym znajduje się mieszkanie, rok wybudowania budynku.

Celem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 jest m.in.:
• zebranie informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o społeczno-ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym,
• analiza zmian, jakie zaszły w procesach w zakresie : ludności, stanu mieszkań i budynków oraz gospodarstw domowych i rodzin w powiązaniu z warunkami mieszkaniowymi na przestrzeni lat 2011-2021,
• wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczania informacji dla potrzeb innych niż EUROSTAT organizacji międzynarodowych (m.in.: FAO, OECD).

Ponadto od 15 marca 2021 r. pod numerem 22 279 99 99 zostanie uruchomiona infolinia spisowa, gdzie będzie można zadawać pytania i uzyskać więcej informacji.