Dzienne archiwum: 5 Czerwiec 2023

Konsultacje zmiany „Programu współpracy Gminy Książki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”

grafika dekoracyjnaZapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji zmiany „Programu współpracy Gminy Książki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.

pdfZaproszenie do konsult. zmiany programu współpracy

pdfProgram współpracy na 2023 r. – zmiana

pdfuchwała -zmiana programu współpracy na 2023 rok

docFORMULARZ KONSULTACJI – zmiana programu