Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy

przewodniczacyPrzewodniczący Rady Gminy w Książkach Marek Macikowski będzie pełnił dyżur oraz przyjmował skargi i wnioski
w dniu 21 maja 2019 r. w godz. od 14:00 do 16:00
w biurze Rady Gminy
(pokój nr 9 w budynku Urzędu Gminy Książki).