Ankieta dotycząca zagospodarowania bioodpadów

Szanowni Mieszkańcy Gminy Książki,

Zwracamy się do wszystkich, którzy kompostują bioodpady, z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety dotyczącej zagospodarowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku za rok 2023. Ankietę wypełniają właściciele nieruchomości, którzy korzystają z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wypełnioną i podpisaną ankietę można dostarczyć na jeden z następujących sposobów:

– osobiście do Urzędu Gminy w Książkach,

– wysłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Książkach, ul. Bankowa 4, 87-222 Książki,

– wysłać podpisaną elektronicznie za pośrednictwem ePuap,

– wysłać na adres mailowy: sekretariat@gminaksiazki.pl.

Dane zawarte w ankiecie będą wykorzystywane przez Urząd Gminy w Książkach do obliczania osiągniętego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Informacje dotyczące zagospodarowania bioodpadów przez mieszkańców będą istotne przy obliczeniu wskaźników sprawozdawczych.

Dziękujemy za współpracę i zaangażowanie w dbanie o nasze wspólne dobro.

pdfAnkieta Gmina Książki

docAnkieta Gmina Książki