ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ EDYCJA 2022

asystent-300x233Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Książkach informuje o dostępnych miejscach dla 2 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w Programie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Jeśli wymagasz wsparcia i pomocy asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej zgłoś się do tut. Ośrodka, ul. Bankowa 4, 87 – 222 Książki, tel. 566888110.

W ramach programu asystent udzieli wsparcia m.in.:

  • w wykonywaniu czynności dnia codziennego,
  • załatwianiu spraw urzędowych,
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy).

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.

Program jest finansowany w ramach Funduszu Solidarnościowego. Gmina Książki otrzymała środki finansowe na realizację programu w kwocie 55.845,00 zł.

Dokumenty, które należy złożyć:

  1. Karta zgłoszenia – załącznik nr 8
  2. Zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu – załącznik nr 9
  3. Klauzula informacyjna – załącznik nr 13
  4. Klauzula informacyjna – załącznik nr 14

Szczegółowe informacje o Programie dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022