Archiwa autora: Informatyk

Dofinansowanie na zakup książek do biblioteki szkolnej

bibliotekaBiblioteka szkolna wzbogaci swój księgozbiór!

Gmina Książki otrzyma dofinansowanie w kwocie 12 000,00 zł na zakup książek do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Książkach, w ramach Priorytetu 3 – „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Całkowity koszt projektu wynosi 15 000,00 zł.

Otwarcie drogi Blizienko – Rywałd

Przecięcie wstęgi10 lipca odbyło się uroczyste otwarcie drogi Blizienko – Rywałd.

Zgromadzonych powitał Wójt Gminy, dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tej inwestycji.

Całkowity koszt przekazanego do użytku zmodernizowanego fragmentu drogi gminnej o długości 990m wyniósł 1 381 894,17zł z czego 690 947,00 zł Gmina Książki otrzymała z Funduszu Dróg Samorządowych. Czytaj dalej