Centrum Aktywnego Wypoczynku i Sportów Wodnych w Gminie Książki – Etap II

zdjęcie lotnicze CAW OsieczekPodpisano umowy z Wykonawcami na realizację projektu pn.:„Centrum Aktywnego Wypoczynku i Sportów Wodnych w Gminie Książki – Etap II”, w ramach którego zakupiliśmy nagłośnienie oraz wybudowany zostanie budynek szkoleniowy w Centrum Aktywnego Wypoczynku w Osieczku.
Wykonawca zadania:

  • dostawa nagłośnienia – Agencja Muzyczna Accord Włodzimierz Piesiak, Szczecinek.  Koszt realizacji zadania wynosi 178.596,00 zł. Zakupione nagłośnienie zostanie wykorzystane podczas organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych.
  • budowa budynku szkoleniowego – Kompleksowa Obsługa Budownictwa K.O.B Hanna Tracz, Brodnica. Koszt realizacji zadania wynosi 1.057.686,37 zł.

Zadania dofinansowano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 / 6.5. Rozwój potencjału endogenicznego regionu