Budowa sieci światłowodowej w naszym regionie

Firma NEXERA rozpoczyna budowę dostępowej sieci światłowodowej o wysokiej przepustowości (min. 100 Mb/s) w ramach rządowego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Cała sieć NEXERY w czterech województwach obejmie ponad 450 000 gospodarstw domowych i umożliwi dostęp do szybkiego Internetu, usług telekomunikacyjnych oraz telewizji cyfrowej.
Ponad 280 000 gospodarstw domowych oraz ponad 2 600 szkół zostanie objętych siecią NEXERA dzięki dofinansowaniu ze środków UE.

Aby umożliwić szybkie zbudowanie sieci, a Państwo mogli już wkrótce zacząć korzystać z szybkiego Internetu, potrzebna jest zgoda właścicieli działek na poprowadzenie przez nie sieci.

Firma NEXERA uprzejmie prosi o umożliwienie dostępu do działek i wyrażenie zgody na budowę sieci pracownikom firm działających w imieniu NEXERY.

NEXERA plakat.pdf