Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzawkach

Zdjęcie Świetlica BrudzawkiKolejna inwestycja, która będzie służyć mieszkańcom naszej gminy w trakcie realizacji!
Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzawkach.
Zadanie dofinansowano:

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  – 500 000,00 zł
  •  Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych dla gmin popegeerowskich – 300 00,00 zł

Całkowita wartość zadania 1 300 000,00 zł

Zdjęcie Świetlica Brudzawki Zdjęcie Świetlica Brudzawki