Archiwa kategorii: Ogłoszenie

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY KSIĄŻKI

wirusW związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19 Wójt Gminy Książki apeluje do wszystkich mieszkańców o stosowanie się do informacji i komunikatów pojawiających się w mediach, które wydają władze centralne.

pdfKOMUNIKAT

Ogłoszenie otwartego naboru partnera do realizacji projektu p.n. „Kluby Seniora w Gminie Książki”

klub seniora zdjęcie osóbGminna Książki ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu na lata 2021–2023 p.n. „Kluby Seniora w Gminie Książki” realizowanego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Czytaj dalej