Archiwa kategorii: Ogłoszenie

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż udziału Gminy Książki w prawie własności zabudowanej nieruchomości, położonej pod adresem Brudzawki 55

Wójt Gminy Książki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału Gminy Książki w wysokości 453/1943 w prawie własności zabudowanej nieruchomości, położonej pod adresem Brudzawki 55, stanowiącej działkę nr 84/3 o pow. 0,1785 ha, obręb Brudzawki.

pdfOgłoszenie przetarg I

docPełnomocnictwo małżonka

pdfPełnomocnictwo małżonka

pdfRegulamin przetarg I

pdfZarzadzenie nr 52.2024

pdfKlauzula informacyjna

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Łopatki, stanowiącej własność Mienia Komunalnego Gminy Książki

grafika dekoracyjnaWójt Gminy Książki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Łopatki, stanowiącej własność Mienia Komunalnego Gminy Książki.

pdfOgłoszenie przetarg I

docPełnomocnictwo małżonka

pdfPełnomocnictwo małżonka

pdfRegulamin przetarg I

pdfZarzadzenie nr 51.2024

pdfKlauzula informacyjna

Zapytanie ofertowe Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Marii Magdaleny w Łopatkach

grafika dekoracyjnaParafia Rzymskokatolicka p.w. Marii Magdaleny w Łopatkach ogłasza zapytania ofertowe:

  • w ramach postępowania zakupowego Nr 1 w sprawie zamówienia na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich i roboty budowlane
  • w trybie postępowania zakupowego na wykonanie „Prac konserwatorsko – restauratorskich elewacji wieży kościoła pw. Św. Marii Magdaleny w Łopatkach”

Zapytania dostępne są na stronie parafii: http://www.parafialopatki.pl/zapytanie-ofertowe/