Danuta Rychlik Zastępcą Wójta Gminy Książki

Pan Wójt wręcza powołanie Pani Danucie Rychlik8 kwietnia 2021 roku na podstawie art. 26a ustawy o samorządzie gminnym, na stanowisko zastępcy Wójta Gminy Książki powołana została Danuta Rychlik.

Decyzja o powołaniu zastępcy jest podyktowana obecną sytuacją epidemiologiczną. Nieobsadzenie stanowiska zastępcy wójta tworzy sytuację zagrażającą ciągłości funkcjonowania jednostki podczas nieobecności wójta. Epidemia koronawirusa pokazała, że jest to realne zagrożenie. Zgodnie z art. 28 g ustawy o samorządzie gminnym, w przypadku niemożności pełnienia funkcji przez wójta przez okres dłuższy niż 30 dni, w gminie w której nie ma zastępcy wójta, funkcję wójta przejmuje osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.

Pani Danuta pracuje w Urzędzie Gminy Książki od lutego 2016 r. Poza obowiązkami zastępcy, jak do tej pory zajmować się będzie kierowaniem Referatem Rolnictwa, Gospodarki i Ochrony Środowiska oraz zamówieniami publicznymi. Posiada doświadczenie w pracy w samorządzie. Do tej pory pracowała w Urzędzie Miasta w Golubiu-Dobrzyniu, w Urzędzie Gminy w Wąbrzeźnie, w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim oraz w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Toruniu. Ukończyła studia wyższe na kierunku geodezja i szacowanie nieruchomości, studia wyższe na kierunku gospodarowanie nieruchomościami oraz studia podyplomowe z zamówień publicznych.