Deklaracja do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Plakat informacyjnyPrzypominamy, że od 1 lipca 2021 r. każdy obywatel lub zarządca budynku jest zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dla budynków istniejących właściciel lub zarządca ma 12 miesięcy, natomiast dla nowo powstałych budynków termin ten wynosi 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła.

Deklarację należy złożyć maksymalnie do dnia 30 czerwca 2022 r.

pdfdeklaracja-A-budynki i lokale mieszkalne

pdfdeklaracja-B-budynki i lokale niemieszkalne

pdfklauzula_informacyjna_dotycząca_przetwarzania_danych_osobowych

Stosowne dokumenty można także odebrać lub wypełnić na miejscu w pokoju nr 21 w budynku Urzędu Gminy.