Deklaracja do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

ceeb logo

Informujemy, że od 1 lipca 2021 r. każdy obywatel lub zarządca budynku jest zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Deklarację należy złożyć maksymalnie do dnia 30 czerwca 2022 r.

Stosowne dokumenty można odebrać lub wypełnić na miejscu w pokoju nr 21 w budynku Urzędu Gminy.

Jaki jest cel stworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków?

Celem stworzenia centralnej bazy jest przede wszystkim poprawa jakości powietrza. CEEB stanowić będzie ważne narzędzie wspierające wymianę starych kotłów grzewczych. Będzie również miejscem, gdzie dostępne będą informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców.

Jakie informacje będzie zawierała deklaracja?

  • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  • adres nieruchomości w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub spalania paliw;
  • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
  • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
  • adres e-mail (opcjonalnie).

Za nie złożenie deklaracji w odpowiednim terminie grozi kara grzywny.

pdfdeklaracja-A-budynki i lokale mieszkalne

pdfdeklaracja-B-budynki i lokale niemieszkalne

pdfklauzula_informacyjna_dotyczaca_przetwarzania_danych_osobowych