Dobre konsultacje, dobry plan Gminy Książki

Prosimy o Państwa opinie oraz zapraszamy do zgłaszania potrzeb i oczekiwań, które przyczynią się do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Książki.

W lipcu 2016 r. weszła w życie ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych w myśl której wprowadzono ograniczenia dotyczące lokalizacji budynku mieszkalnego lub budynku o funkcji mieszanej w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa od elektrowni wiatrowej (dziesięciokrotność wysokości elektrowni). Ustawa będzie wstrzymywać możliwość budowy przedmiotowych budynków. Na terenie Gminy Książki zlokalizowane są 4 elektrownie wiatrowe oraz dla planowanych wydano prawomocne decyzje o pozwoleniu na budowę. Gmina Książki wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Aby zapoznać się ze szczegółami, przejdź na stronę >> Dobre konsultacje, dobry plan Gminy Książki