Dofinansowanie do paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła

ozeWójt Gminy Książki informuje, że możemy pozyskać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej do paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła dla mieszkańców naszej gminy.

Do 17.04.2020 r. czekamy na wnioski zainteresowanych mieszkańców!

W związku z możliwością przystąpienia do konkursu pn. „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Książki etap II” na pozyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na montaż paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła Urząd Gminy zwraca się do Mieszkańców z propozycją rozważenia udziału w konkursie.

Na podstawie zasad określonych w wytycznych konkursowych wniosek może złożyć w imieniu indywidualnych Mieszkańców Gmina Książki.

Osoby, które zdecydują się na przystąpienie do projektu mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 50% kwoty brutto, określonej na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

Pozyskana energia musi być wykorzystana na cele mieszkaniowe.

Panele fotowoltaiczne

Ogniwa fotowoltaiczne wytwarzają energię elektryczną, którą można wykorzystać w pierwszym rzędzie na własne potrzeby, nadwyżki energii elektrycznej można wprowadzić do sieci dystrybucyjnej i odebrać w formie opustu energię w ilości 80% energii wprowadzonej do sieci. Produkcja energii elektrycznej szczególnie opłacalna jest przy zastosowaniu pomp ciepła do ogrzewania budynku. Dobór mocy instalacji jest związany z faktycznym zapotrzebowaniem na energię elektryczną w budynku. Moc typowej instalacji dla budynku mieszkalnego mieści się w granicach od 4 do 10 kW. W projekcie nie przewiduje się realizacji instalacji z magazynami energii (akumulatory). Szacunkowe koszty brutto (VAT 8%) typowych instalacji:

Instalacja Szacunkowy koszt całkowity instalacji
4,8 kW 26.500 zł
6,5 kW 30.800 zł
7,68 kW 35.900 zł
9,6 kW 44.500 zł

 Powietrzne pompy ciepła

Pompy ciepła powietrze-woda służą do ogrzewania budynku (zastępują w całości tradycyjne źródła ciepła) i/lub podgrzewania ciepłej wody, są bezobsługowymi urządzeniami dającymi użytkownikom komfort podczas ich eksploatacji. Dobór mocy pomp jest uzależniony od celu ich zastosowania, zapotrzebowania energetycznego na ciepło i/lub zapotrzebowania na ciepłą wodę. Maksymalna moc pomp ciepła do c.o. i c.w.u. dopuszczalna w projekcie to 10 kW (wystarczy do ogrzania domu o powierzchni do 150 m2). Szacunkowe koszty brutto (VAT 8%) typowej instalacji:

Instalacja Szacunkowy koszt całkowity instalacji
Pompa powietrze-woda do centralnego ogrzewania i ciepłej wody 10 kW z zasobnikiem dwukomorowym 350 l ( 250/100) 39.700 zł

Ostateczny koszt indywidualnej instalacji znany będzie po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

Wszystkich zainteresowanych Mieszkańców udziałem w projekcie prosimy o złożenie wniosku drogą mailową na adres e-mailowy: ewelina.dzielska@gminaksiazki.pl do dnia 17.04.2020.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 56 68 88 167 wew. 49

Wniosek i oświadczenie o przetwarzaniu danych zamieszczamy poniżej.

Warunkiem udziału Mieszkańców w projekcie jest:

  • posiadanie tytułu własności do budynku położonego na terenie gminy (z wyłączeniem budynków przeznaczonych pod działalność),
  • dysponowanie środkami finansowymi na pokrycie kosztów udziału własnego (50% kosztów + 8% VAT),
  • pokrycie kosztów sporządzenia jednej dokumentacji projektowej w wysokości 369 zł brutto.

Termin realizacji inwestycji uzależniony będzie od uzyskania dofinansowania – najprawdopodobniej w połowie 2021 roku.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Limit środków jest ograniczony.

docWniosek_OZE Książki

pdfWniosek_OZE Książki