Dofinansowanie na zakup książek do biblioteki szkolnej

bibliotekaBiblioteka szkolna wzbogaci swój księgozbiór!

Gmina Książki otrzyma dofinansowanie w kwocie 12 000,00 zł na zakup książek do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Książkach, w ramach Priorytetu 3 – „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Całkowity koszt projektu wynosi 15 000,00 zł.