Dostawa łodzi motorowych

zdjęcie z podpisania umowyKolejne zadanie w trakcie realizacji!
Dziś podpisaliśmy umowę z firmą Lakeman Boats SPÓŁKA z o. o. na dostawę sprzętu do naszego Centrum
Dzięki tej umowie Centra wyposażone będą w 4 łodzie motorowe oraz przyczepkę podłodziową, co z pewnością umili czas spędzany na wodzie
Wartość umowy to 412 300,00 zł, a dofinansowanie w ramach projektu pn.: „Centrum Aktywnego Wypoczynku i Sportów Wodnych w Gminie Książki – etap II” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020 / 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu wynosi 260 162,60 zł

zdjęcie z podpisania umowy