E-aktywni mieszkańcy Gminy Książki

e-aktywniTrzecia grupa w projekcie „E-aktywni mieszkańcy Gminy Książki” zakończyła szkolenie mające na celu podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów. Spotkanie odbyło się w świetlicy wiejskiej w Blizienku. Uczestnicy w dwóch 6-godzinnych cyklach mogli pozyskać wiedzę w temacie „Rolnik w sieci”.

Przypominamy, że nadal trwają zapisy na bezpłatne szkolenia. Do udziału zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Książki, którzy ukończyli 25 rok życia. Szkolenia będą również realizowane w poszczególnych sołectwach.

Szczegółowe informacje pod adresem:
http://www.gminaksiazki.pl/e-aktywni-mieszkancy-gminy-ksi…/…

Zapraszamy!

Blizienko