EkoPoglądy wspierają samorządy

infografika o projekcieStowarzyszenie Młodych Gminy Płużnica realizowało projekt pt. „EkoPoglądy wspierają samorządy”.
W działaniach projektowych uczestniczyła młodzież w wieku od 11 do 18 lat z powiatu wąbrzeskiego, między innymi młodzi przedstawiciele naszej gminy.
W ramach projektu powstała Młodzieżowa Rada Ekologiczna Powiatu Wąbrzeskiego, która jest ciałem konsultacyjno-doradczym i monitorującym lokalną politykę w obszarze ekologii.
Młodzi, którzy odnajdywali się w działaniu i czuli potrzebę zmieniany eko-rzeczywistości swojej społeczności lokalnej, mieli możliwość zaangażowania się w tworzenie i prowadzenie Eko Współdzielni w Wiewiórkach. Organizowali kampanie społeczne, wdrażali rozwiązania ekologiczne oraz nadzorowali prowadzenie wymianek ekologicznych w EkoWspółdzielni w Wiewiórkach oraz w trzech zamiejscowych punktach: w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Nowej Wsi Królewskiej, Szkole Podstawowej nr 2 w Wąbrzeźnie oraz w Szkole Podstawowej w Wielkich Radowiskach.
W trakcie projektu młodzież uczestniczyła w wyjazdach studyjnych do instytucji zajmujących się ochroną środowiska min. do WWF Polska oraz w wyjazdach integracyjnych.
Młodzież, która miała konkretne pomysły na zmianę przestrzeni publicznej, zaprosiliśmy do udziału w „Eko Działaniach Młodzieży” w ramach których pomogliśmy im zaplanować i zrealizować ich eko- inicjatywy.
Takim oto sposobem młodzież z powiatu wąbrzeskiego zrealizowała:
– 10 inicjatyw ekologicznych,
– zaangażowała 368 osób w swoje działania,
– na realizację inicjatyw rozdysponowała budżet w kwocie 20 000 zł