Gmina Książki otrzymała dofinansowanie na dwie drogi

Bliznieko Dzisiaj ukazała się lista inwestycji, które zakwalifikowały się do otrzymania dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.????

Gmina Książki otrzymała dofinansowanie na dwie drogi:

✔️ Blizienko – Rywałd o długości 990m, kwota dofinansowania to 717 620 zł????

✔️ Blizno – Budziszewo o długości 990m, kwota dofinansowania to 655 081 zł ????

Droga Osieczek- Nieżywięć znalazła się na 6 miejscu listy rezerwowej. Przewidywane dofinansowanie 50% to kwota 584 759 zł.

Termin wykonania powyższych zadań planowany jest od 01.10.2019 r. do 31.08.2020 r.

Łączna wartość inwestycji wyniesie ok. 2 745 000 zł z czego 1 372 701 zł to kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

Powiat wąbrzeski również znalazł się na liście i otrzymał dofinansowanie na drogę powiatową na terenie naszej gminy. Zrealizowana zostanie droga Rywałd – Dębowa Łąka, jest to odcinek o długości 996m w centrum wsi Książki.????

Czekamy na rozstrzygnięcie przetargów

 Blizno  Bliznieko