Godziny otwarcia Obwodowych Komisji Wyborczych

I N F O R M A C J A

Uprzejmie informuje się, że Obwodowe Komisje Wyborcze
rozpoczynają pracę w dniu wyborów – 10 maja 2015 roku
o godzinie 6.oo

Lokale wyborcze są czynne od godziny 7.oo do 21.oo.