Komunikat o ćwiczeniach Sił Zbrojnych

              Wójt Gminy Książki informuje, że w dniu 12 maja 2015 r. w godz. od 6:00 – do 19:00            ( termin zapasowy 13.05.2015 r.) odbędzie się ćwiczenie Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych pk. RENEGADE-KAPER 15/1.

        W ramach tego ćwiczenia uruchomiony zostanie na terenie gminy system alarmowania ludności  połączony z  włączeniem   syren  alarmowych OSP.  

       W trakcie głośnej próby syren podane zostaną dwa sygnały:

                      1) ogłoszenie alarmu ( dźwięk modulowany – trwający 3 minuty),

                       2) odwołanie alarmu (dźwięk ciągły – trwający 3 minuty).

Syreny alarmowe zostaną uruchomione  z chwilą   przekazania informacji drogą radiową przez  Wojewódzkie Centrum  Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy o ogłoszeniu bądź odwołaniu alarmu na terenie województwa.