Informacja KOWR skierowana do podmiotów zobowiązanych do przekazywania wpłat na fundusz promocji produktów rolno-spożywczych.

KOWR