Informacja o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu 15 października 2023 r.

grafika dekoracyjnaZgodnie z art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1277 z późn.zm.)  w dniu 15 października 2023 r. podczas wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego uruchomiony zostanie na terenie gminy bezpłatny transport pasażerski. Transport odbędzie się według załączonego rozkładu.

rozkład jazdy autobusu na wybory-1