Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert nr 1

W ramach otwartego konkursu ofert nr 1 na realizację zadania publicznego w roku 2024 z zakresu:„Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu” na zadanie publiczne „Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych w dyscyplinie piłka nożna” dotację z budżetu Gminy Książki w wysokości 27.000,00 zł otrzymuje Gminny Klub Sportowy „ZRYW” Książki.

Informacja o rozstrzygnieciu konkursu ofert nr 1