INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 3 NA REALIZACJĘ W 2021 ROKU ZADANIA PUBLICZNEGO

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowychW ramach konkursu ofert nr 3 na realizację zadania publicznego w roku 2021 z zakresu: „WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH” na zadanie publiczne – „Organizacja zajęć terapii integracji sensorycznej oraz wzmocnienie i profesjonalizacja stowarzyszenia” dotację z budżetu Gminy Książki – w wysokości 8.500,00 zł otrzymuje – Stowarzyszenie Wspólnie Możemy Więcej.

Informacja o rozstrzygnieciu konkursu ofert nr 3.pdf