Informacja o terminach wydawania żywności – 04,05 lutego 2020 r.

popzGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Książkach informuje, że w dniach 04 lutego 2020r. w godzinach od 10.00 do 15.00 i 05 lutego 2020r. w godzinach 08.00 do 14.00 w magazynie przy ulicy Toruńskiej 1/1 w Książkach będzie wydawana żywność dla osób, którym wydano skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014– 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)