Archiwa kategorii: GOPS

Dodatek osłonowy

logo programuOd stycznia do końca kwietnia 2024r. będzie można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Książkach pokój nr 5 lub internetowo przez ePUAP, profil zaufany jednak taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Więcej informacji na stronie BIP GOPS

Posiłek w szkole i w domu

logo projektuWnioski o dożywianie dzieci w szkołach w ramach wieloletniego rządowego programu  „ Posiłek w szkole i w domu “ na rok szkolny 2023/2024 (styczeń – czerwiec 2024r. ) należy składać od dnia 15 grudnia 2023r.  do 31 grudnia 2023r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Książkach do pracowników socjalnych obsługujących poszczególne tereny.

Świadczenia w formie gorącego  posiłku przyznane decyzją na wnioski złożone po 31 grudnia 2023r. będą przyznawane od 01 lutego 2024r.

Druki wniosków można pobrać w GOPS w Książkach i na stronie internetowej gops-ksiazki.rbip.mojregion.info Czytaj dalej

Posiłek w szkole i w domu

logo programuWnioski o dożywianie dzieci w szkołach w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu “ na rok szkolny 2023/2024 (wrzesień – grudnia 2023r. ) należy składać od dnia 22 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Książkach do pracowników socjalnych obsługujących poszczególne tereny. Świadczenia w formie gorącego posiłku przyznane decyzją na wnioski złożone po 31 sierpnia 2023r. będą przyznawane od 01 października 2023r.

Szczegóły na stronie BIP: https://gops-ksiazki.rbip.mojregion.info/wnioski-o-dozywianie-dzieci-w-szkolach-w-ramach-wieloletniego-rzadowego-programu-posilek-w-szkole-i-w-domu-na-rok-szkolny-20232024/