Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa logoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Książkach informuje o kwalifikowaniu do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020, Podprogram 2021 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Od 01 stycznia 2022 r. kryterium dochodowe wynosi 220 % kryterium dochodowego tj:

  • dla osoby samotnie gospodarującej – 1707,20 zł;
  • dla osoby w rodzinie – 1320,00 zł

Do ustalenia prawa do świadczenia bierzemy pod uwagę dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca bieżącego (np.w styczniu 2022 r. za grudzień 2021, w lutym 2022 za styczeń 2022 r). Osoby zainteresowane zobowiązane są dostarczyć informację o dochodzie netto.

Osoby zainteresowane i spełniające kryterium dochodowe prosimy o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książkach, pokój nr 7 i 12 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00

Kontakt telefoniczny 731-730-072 lub 731-730-609.