Informacja o terminach wydawania żywności

popzGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Książkach informuje, że w dniach
15 kwietnia 2019r. w godzinach od 08.00 do 14.00
16 kwietnia 2019r. w godzinach 08.00 do 15.00

w magazynie przy ulicy Toruńskiej 1/1 w Książkach będzie wydawana żywność dla osób, które złożyły wnioski związane z otrzymaniem pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014– 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)
Prosimy o odbieranie żywności we wskazanym terminie.