Informacja w sprawie gazyfikacji Gminy Książki

gazInformujemy, że spółka Serwis Blue Box Sp. z o.o., która jest odpowiedzialna za wykonanie instalacji regazyfikacji gazu ziemnego LNG oraz sieci gazowej w miejscowości Książki, podjęła się wykonania dla naszych mieszkańców projektów wewnętrznej instalacji gazowej. Koszt takiego dokumentu, to 1000 zł netto, przy czym kwota ta obejmuje sporządzenie wymaganej dokumentacji formalno – prawnej oraz mapki do celów projektowych.

Jednocześnie przypominamy, że aby zostać odbiorcą gazu ziemnego należy w pierwszej kolejności wypełnić wniosek o wydanie warunków przyłączeniowych do sieci gazowej i złożyć go w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. OZG w Bydgoszczy. Wniosek można przesłać także internetowo logując się do portalu: https://przylaczenie.psgaz.pl/homepage. W przypadku problemów z wypełnieniem dokumentacji prosimy o kontakt z Panią Katarzyną Kuszka, która udziela pomocy pod nr telefonu 794 778 557 lub pod adresem mailowym: biuro@serwisbluebox.pl.

W celu uzgodnienia terminu spotkania z projektantem osoby posiadające warunki przyłączeniowe oraz opinię kominiarską proszone są o zgłaszanie się bezpośrednio do Pani Katarzyny Kuszka bądź do Urzędu Gminy w Książkach pokój nr 21 – tel. 56 6888 167 wew. 40. Konsultacje dotyczące wykonania projektu wewnętrznej instalacji, będą odbywały się bezpośrednio u mieszkańców.

Wniosek

Wzór wniosku