Jeden wspólny wniosek na wszystkie dzieci świadczenie wychowawcze 500 +

rodzina-500-minGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Książkach informuje, że zgodnie z przepisami prawa rodzice, którzy mają przyznane decyzją prawo do świadczenia wychowawczego 500 + na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r. składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają prawo do świadczenia na pierwsze dziecko od 1 lipca br., natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci, na które świadczenie jest już przyznane.