Kolejny projekt unijny w Przedszkolu w Książkach

Dzięki projektowi, który jest kontynuacją projektu zintegrowanego pn.”Zwiększenie liczby miejsc
w przedszkolu w Książkach oraz wsparcie ich funkcjonowania”, w roku szkolnym 2018/2019 realizowane będzie drugie zadanie pn. „Rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci w Gminie Książki”. Od 1 września 2018 roku przedszkole posiada 4 oddziały, w których wychowanie przedszkolne realizować będzie ponad 90 dzieci. Od 1 października wszystkie dzieci będą brały udział w zajęciach dodatkowych, które zorganizowane zostaną przed lub po zakończeniu zajęć programowych.

Będą to zajęcia :

  • taneczne
  • kreatywne gry i zabawy
  • artystyczne
  • teatralne
  • gimnastyka korekcyjna
  • muzykoterapia z elementami ćwiczeń relaksacyjnych
  • zajęcia logopedyczne.

Zajęcia dodatkowe prowadzić będą nauczyciele zatrudnieni w Szkole Podstawowej i Przedszkolu im. Henryka Sienkiewicza w Książkach. W ramach projektu zatrudniony został 1 nauczyciel do prowadzenia nowo otwartego oddziału przedszkolnego. Wszystkie dzieci biorące udział w zajęciach projektowych na zakończenie projektu zaprezentują swoje osiągnięcia. Podsumowanie projektu nastąpi pod koniec czerwca 2019 roku.