Komunikat

kranW trosce o zapewnienie wszystkim odbiorcom możliwości dostępu do wody dla celów bytowych, prosimy o NIEPODLEWANIE ogródków i upraw z wodociągu komunalnego.

Prosimy o racjonalne gospodarowanie wodą.