Konsultacje społeczne dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Konsultacje pod parasolem nad jezioremGmina Książki otrzymała dofinansowanie na realizację konsultacji społecznych dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w ramach projektu grantowego „Planowanie z mieszkańcami” Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W ramach konsultacji w Gminie Książki w miejscowości Blizno, przeprowadzono konsultacje społeczne, które dotyczyły sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Gminie Książki- Jezioro Blizno. Obszar procedowanego planu wynosi 6,8 ha.

W czerwcu br. w Bliźnie przeprowadzono spotkanie otwarte oraz spacer badawczy oraz uruchomiony został punkt konsultacyjny w Urzędzie Gminy a także punkty w terenie. Każdy zainteresowany mógł przedstawić swoje opinie, uwagi i propozycje.

Dodatkowo w ramach projektu zorganizowano szkolenia z Gminnego Systemu Informacji Przestrzennej oraz konkurs w Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Książkach. W konkursie udział wzięli uczniowie klas 6-8, spośród których komisja konkursowa wyłoniła 3 laureatów, którymi zostali:

I miejsce Michał Kuczyński
II miejsce Monika Ziarnik
III miejsce Kacper Wiśniewski

Dzięki projektowi grantowemu pn. „ Planowanie z mieszkańcami” konsultacje społeczne mogły odbyć się na szerszą skalę.

Wójt Gminy Książki bardzo dziękuje uczestnikom za poświęcenie czasu, ciekawe dyskusje, liczne uwagi, oraz osobisty udział w konsultacjach.

Konsultacje pod namiotem w Bliznie Konsultacje pod namiotem w Bliznie Spacer poznawczy Konsultacje w terenie