Konsultacje Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego

pociąg - grafika dekoracyjnaPragniemy poinformować o trwających konsultacjach w związku z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego, w skład którego wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. Jedna z projektowanych tras kolejowych może przebiegać w bliskim sąsiedztwie Gminy Książki.

Uwagi i wnioski dot. projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego i/lub prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej dla SSL, można składać od 30 listopada do 31 grudnia 2020 r. włącznie.
Informacje o konsultacjach, dokumenty podlegające konsultacjom i formularze zgłaszania uwag znajdują się na stronie: konsultacje.cpk.plmapa przebiegu trasy kolejowej

pdfPismo CPK