Kwalifikowanie osób do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020

popzGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Książkach informuje, że od 21 października 2019r. (poniedziałek) zaczynamy kwalifikowanie osób do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020, Podprogram 2019.

Kryterium dochodowe dla osoby samodzielnie gospodarującej wynosi 1 402,00 zł, natomiast kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie wynosi 1 056,00 zł.

Do wniosku należy dołączyć dochody za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenie wniosku, tj. w październiku 2019r. za miesiąc wrzesień 2019r. w listopadzie 2019r. za miesiąc październik 2019r.

Informujemy ponadto, że pierwsze wydawanie żywności może nastąpić dopiero w miesiącu styczniu 2020r.

Wszelkie informacje dostępne w pokoju nr 12 lub pod numerem telefonu
731-730-072