Maturzysto złóż wniosek o rekomendację na stypendium pomostowe w LGD!

Z przyjemnością informujemy, że  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska zostało włączone do Programu Stypendiów Pomostowych (PSP).

Stypendia-Pomostowe-dla-studentow

LGD planuje udzielić siedmiu stypendiów pomostowych na I rok studiów dla uzdolnionych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z naszego obszaru działania.

Kilka słów o Programie…

Program Stypendiów Pomostowych jest wspólnym przedsięwzięciem licznego grona renomowanych Partnerów. Dzięki temu jest jednym z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce, w ramach którego studenci pochodzący ze wsi i małych miejscowości, z niezamożnych rodzin mogą otrzymać stypendium na I rok studiów oraz wsparcie finansowe w dalszych latach edukacji akademickiej. Autorem Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Wśród licznych partnerów Programu znajdują się m.in. Fundacja Wspomagania Wsi oraz Narodowy Bank Polski. Administratorem Programu jest Fundacja Edukacyjnej Przedsiębiorczości.

Maturzysto, aby ubiegać się o stypendium w XVI edycji PSP w II segmencie, musisz:

 • ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2017 r.,
 • zostać przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych,
 • mieszkać na terenie obszaru LGD (gmina Dębowa Łąka, Książki, Ryńsk lub miasto Wąbrzeźno),
 • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1600 zł brutto lub 1800 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
 • osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze,
 • posiadać rekomendację naszego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty dotyczące Programu Stypendiów Pomostowych, m. in. Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XVI edycji Programu Stypendiów Pomostowych w raku akademickim 2017/2018 Segment II, algorytm wg którego przeliczane są punkty z pisemnych egzaminów maturalnych, terminarz i wniosek on-line dostępne są na: http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/aplikowanie/.

Przypominamy, że do składania wniosku on-line uprawnione są wyłącznie osoby, które uzyskały rekomendację Stowarzyszenia LGD Ziemia Wąbrzeska!

Maturzysto, aby aplikować o stypendium pomostowe powinieneś:

 1. Zapoznać się z opisem Programu Stypendiów Pomostowych.
 2. Zobaczyć jakie warunki musisz spełnić, aby móc uczestniczyć w Programie.
 3. Zapoznać się z regulaminemi wykazem niezbędnych dokumentów.
 4. Złożyć wniosek o rekomendację na stypendium pomostowe w Biurze LGD z siedzibą  w Wąbrzeźnie przy ul. Mickiewicza 12/1.
 5. Jeżeli spełniasz warunki dostępu do PSP i otrzymałeś rekomendację LGD – złóż wniosek on-line. Aplikacja on-line będzie aktywna do dnia 18 sierpnia, godz. 16:00.
 6. Wydrukuj złożony wniosek on-line i w terminie do 25 sierpnia dostarcz wniosek wraz z wymaganymi załącznikami do Biura LGD, jako instytucji pośredniczącej w procesie ubiegania się o stypendium pomostowe.

W przypadku pytań, wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 56 687-75-35, 530-367-882 bądź mailowy: aktywizacja@lgdwabrzezno.pl.

W załączeniu – Wniosek o udzielenie rekomendacji do Programu Stypendiów Pomostowych na rok akademicki 2017/2018.

Stypendia-pomostowe-1

Informacja-na-temat-stypendiów-pomostowych

Informacja-na-temat-stypendiów-pomostowych-krok-po-kroku

Wniosek o udzielenie rekomendacji do Programu Stypendiów Pomostowych.doc

Wniosek o udzielenie rekomendacji do Programu Stypendiów Pomostowych.pdf