Mija termin zapłaty II raty podatku

pieniądze - grafika dekoracyjnaPrzypominamy!
15 maja mija termin zapłaty II raty podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku leśnego oraz rolnego.