Mija termin zapłaty III raty podatku

grafika dekoracyjnaPrzypominamy!

Dziś 15 września mija termin zapłaty III raty podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku leśnego oraz rolnego.