Mija termin zapłaty III raty podatku

pieniądze - grafika dekoracyjnaPrzypominamy!

15 września mija termin zapłaty III raty podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku leśnego oraz rolnego.