Nabór uzupełniający wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego

grafika dekoracyjnaInformujemy, że w dniu 27.12.2023 r. zostanie ogłoszony II nabór uzupełniający wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową Nowy Dom Sp. z o. o. pn. „Budowa budynku wielorodzinnego 30 lokalowego na działce nr 595/6 przy ul. Osiedlowej w Książkach”.

Wnioski wraz z dokumentami, które umożliwiają weryfikację i ocenę punktową, będą przyjmowane od dnia 28.12.2023 r. od godz. 7:00 do dnia 11.01.2024 r. do godz. 15:00.

Wnioski będzie można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Książki, ul. Bankowa 4, 87-222 Książki, lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Książki.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na lokal mieszkalny przy ul. Osiedlowej” – nabór uzupełniający.

Lokale dostępne w ramach naboru: Dostępne mieszkania

Więcej informacji o realizowanej inwestycji na stronie: https://simnowydom.pl/inwestycje/gmina-ksiazki/

docWniosek o zawarcie umowy

docZał. nr 1 – Oświadczenie

pdfInformacje do wniosku

Rzut - mieszkanie IV

Rzut – mieszkanie IV

Rzut - mieszkanie V

Rzut – mieszkanie V

Rzut - mieszkanie VI

Rzut – mieszkanie VI

Rzut przykładowego piętra

Rzut przykładowego piętra