Nabór wniosków o dofinansowanie w programie Ciepłe Mieszkanie

logo programuWójt Gminy Książki ogłasza  nabór wniosków o dofinansowanie m.in. wymiany źródła ciepła w ramach drugiego etapu  Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Książki.

Dnia 18 marca 2024 r. Gmina Książki ponownie podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym (więcej niż dwa lokale mieszkalne), którzy posiadają  nieefektywne źródło ciepła nadające się do wymiany oraz do wspólnot mieszkaniowych (od 3 do 7 lokali).

Wysokość otrzymanej dotacji zależna jest od dochodów wnioskodawcy.

Nabór wniosków trwa od 20 maja 2024 r. do wyczerpania otrzymanego grantu.

Wnioski należy składać w  godzinach pracy Urzędu Gminy Książki, w pokoju nr 21.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie Gminy Książki –  w zakładce „Ciepłe Mieszkanie”

Link: https://www.gminaksiazki.pl/cieple-mieszkanie/

Zarządzenie nr 47/2024 w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru wniosków w ramach drugiego etapu Programu Priorytetowego pn. „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Książki

Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie – II nabór

Rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz wymagania techniczne dla Programu część 1)-3)

Rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz wymagania techniczne dla programu część 4)