Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wójt Gminy Książki zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy w Książkach Uchwały Nr LIV/433/23 z dnia 17 października 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego nad Jeziorem Wielkim w miejscowości Osieczek, gmina Książki.

Obwieszczenie o przystapieniu