Obwieszczenie w sprawie polowań zbiorowych

polowanie - grafika dekoracyjnaWójt Gminy Książki podaje do publicznej wiadomości termin rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 64 Gminy Książki organizowanych przez Koło Łowieckie „DARZ BÓR” w Toruniu, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 53, 87-100 Toruń.