Odbiór drogi gminnej w miejscowości Osieczek

mapa z zaznaczoną drogąW dniu 12 grudnia odbył się częściowy odbiór drogi gminnej w miejscowości Osieczek.
Wykonana została podbudowa drogi na całym przebudowywanym odcinku oraz częściowo ułożono warstwę wiążącą z betonu asfaltowego.
Do wykonania zostało dokończenie ww. warstwy asfaltu, ułożenie warstwy ścieralnej na całości odcinka oraz wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego.
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości 813 042,00 zł. Całkowita wartość inwestycji 2 056 441,36 zł.zdjęcie remontowatej drogi zdjęcie drogi zdjęcie drogi zdjęcie drogi zdjęcie drogi