Odnawialne źródła energii w Gminie Książki

ozeUprzejmie informujemy, że Gmina Książki zakończyła realizację projektu  pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Książki”. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Na terenie Gminy zamontowano instalacje solarne oraz instalacje fotowoltaiczne w domach mieszkańców, a także w budynkach użyteczności publicznej.

Wykonawcą instalacji była firma Zybel Sp. z o.o., która została wyłoniona w ramach postępowania przetargowego.

Łączna liczba zamontowanych instalacji odnawialnych źródeł energii wynosi:

– instalacja solarna na potrzeby mieszkańców o mocy 4,38 kW i 2,92 kW – 12 szt.

– instalacja fotowoltaiczna na potrzeby mieszkańców o mocy 5,10 kW i 3,00 kW – 7 szt.

Instalacja fotowoltaiczna zamontowana została na czterech budynkach użyteczności publicznej tj.:

– Szkoła Podstawowa w Książkach o mocy 39,90 kW,

– Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Książkach o mocy 19,80 kW,

– Ochotnicza Straż Pożarna w Książkach o mocy 10,80 kW,

– Ochotnicza Straż Pożarna w Osieczku o mocy 12,00 kW.

Dnia 23 kwietnia br. dokonano końcowego odbioru robót, przy udziale komisji, inspektora nadzoru i przedstawiciela wykonawcy.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 766 001,39 zł, z czego 370 617,89 zł zostało dofinansowane.

Głównym celem projektu było zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii na obszarze Gminy Książki. Przyczyniło się to do zmniejszenia emisji niebezpiecznych pyłów i gazów oraz korzystnie wpłynęło na środowisko naturalne. Ponadto użytkownicy zamontowanych instalacji obniżyli koszty wytwarzania energii we własnych domach.

Tablica OZE