Odnawialne źródła energii w Gminie Książki

konektoryDbamy o środowisko! ????????????

W dniu wczorajszym na stronie Urzędu Marszałkowskiego ukazało się zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej dla Działania 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Nasz wniosek pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Książki” uzyskał pozytywną ocenę.????

Koszt inwestycji to 791 128,74 zł, a suma dotacji wyniesie 377 386,19 zł.

Projektem objętych zostanie 18 budynków mieszkalnych, oraz 4 budynki użyteczności publicznej. Montaż paneli fotowoltaicznych zostanie przeprowadzony dla 7 budynków mieszkalnych, oraz 4 budynków użyteczności publicznej, natomiast kolektorów słonecznych dla 12 budynków mieszkalnych.

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii na obszarze Gminy Książki co przyczyni się to przede wszystkim do zmniejszenia emisji szkodliwych gazów i pyłów do środowiska. Jednocześnie realizacja projektu pozytywnie wpłynie na sytuację ekonomiczną mieszkańców Gminy, którzy będą korzystali z instalacji OZE poprzez redukcję kosztów związanych z opłatami energii.

oze